Regulamin wesela

 

Regulamin wesela

1. Wesele rozpoczyna si na pocztku a koczy, gdy Moda Para zanie.

2. Kto pojawi si na weselu w zym nastroju bdzie rozweselany. Jednak jeli wszelkie próby zawiod, go zostanie usunity z sali.

3.Zabrania si dubania palcem w nosie ssiada, dubania widelcem w uchu, picia przez somk napoju ssiada oraz wycierania tustych palców w ubranie ssiada.

4. Podróe poszukiwawcze pod stoem s surowo wzbronione.

5. Osoby majce uwagi dotyczce wesela zobowizane bd do zorganizowania lepszego w przecigu pó roku.

6. Nie toleruje si pustych kieliszków. Dlatego bd one od razu napeniane w celu uniknicia zagldania do nich zbyt gboko.


7. Zabrania si rzucania kwiatów w kierunku modej pary jeli znajduj si one nadal w wazonie.

8. Osoby, które zgubi wtek nie musz go szuka. Rano sala bdzie gruntownie zamiatana i bdzie go mona odebra.

9. Nie naley wicej pi, gdy nie jest si ju w stanie wypowiedzie zdania: „stó z powyamywanymi nogami”.

10 .Osoby niezadowolone ze swoich miejsc przy stole bd miay nastpnego dnia ca sal do dyspozycji.

11. Radzi si wszystkim panom przynajmniej raz zataczy z wasn maonk. Kosztuje to tylko par minut a unika si w ten sposób kopotów
.

12. Jeli alkohol wyleje si na odzie prosimy nie panikowa! Zostanie przyniesiona nastpna butelka.

13. Dla osób, które nie znajduj adnego powodu do miechu wisi lustro w korytarzu.

14. Zabrania si kobietom przewracania oczami oraz uywania innych znaków w celu zmuszenia mczyzn do pójcia do domu.
 
15. Zabrania si zabierania czegokolwiek z wesela oprócz dobrych wspomnie.

16. Osoby idce do domu proszone s o zabranie swoich partnerów. Nie dopuszcza si przy tym jakichkolwiek zamian.

17. Jeli który z goci stwierdzi, e znajduje si sam na sali oznacza to, e zabawa dobiega koca.

Kady z uczestników jest zobowizany
do przestrzegania powyszych zasad niezalenie od:
- rasy,
- koloru skóry,
- pci,
- wyznania czy przekona politycznych pod grob zmywania naczy po
weselu!
 

 Marzena i Marcin
10 kwietnia 2010

Napisz do nas!